ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Σκοπός του σεμιναρίου «Αστικές Αναπλάσεις» είναι η περιγραφή των μεθόδων και των
διαδικασιών της αστικής ανάπλασης, η κατανόηση της πολυπλοκότητας των εργαλείων που
χρησιμοποιούνται, η εστίαση σε κομβικά project ως παραδείγματα επιτυχών παρεμβάσεων,
η ανάλυση των σχεδιαστικών τακτικών και η έρευνα γύρω από τις σύγχρονες δυνατότητες
που διανοίγονται.

 

Κατηγορία:

Περιγραφή

Βασικά σημεία της διάλεξης:
– Ορισμός της «Αστικής Ανάπλασης»
– Παράμετροι που συμπεριλαμβάνονται στον αστικό σχεδιασμό: τοπογραφια,
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, ανθρωπογεωγραφία, κοινωνικές και οικονομικές
παράμετροι, κλιματολογικά στοιχεία, φύτευση κ.α.
– Σχέση σχεδιασμού και καθημερινής ζωής. Η βιωσιμότητα του αστικού σχεδιασμού
και οι σύγχρονες τακτικές του πράσινου σχεδιασμού.
Σχέση πόλης και πράσινου. Στοιχεία αστικού εξοπλισμού.
– Παραδείγματα αστικού σχεδιασμού (διεθνή παραδείγματα πολεοδομικών
μετασχηματισμών μέσα από project αστικού σχεδιασμού)
– Παραδείγματα ελληνικού αστικού σχεδιασμού (εστίαση σε αστικές παρεμβάσεις σε
κεντρικά σημεία ελληνικών πόλεων)
– Σύγχρονες προοπτικές και δυνατότητες του αστικού σχεδιασμού.

 

Ιωάννα Μπαρκούτα
Διδάσκουσα Αρχιτεκτονικής στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής