«Ν. 4782/2021 για τον Εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση των Δημοσίων Συμβάσεων»

«Ν. 4782/2021 για τον Εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση των Δημοσίων Συμβάσεων»

Course Information

Tags:

Σεμινάριο Εκπαιδευτής

nick.glezakos@gmail.com nick.glezakos@gmail.com Author
This course does not have any sections.