Διαδικτυακή ημερίδα για τις Δ.Ε.Υ.Α. με θέματα:1. MyDATA (Ηλεκτρονικά βιβλία) 2. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο 3. Δικαιολογητικά εκκαθάρισης και πληρωμής ΧΕΠ 4.Μισθολογικά-εργασιακά 5. Αποζημίωση όλων των μορφών 6. Θεσμικά

Διαδικτυακή ημερίδα για τις Δ.Ε.Υ.Α. με θέματα:1. MyDATA (Ηλεκτρονικά βιβλία) 2. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο 3. Δικαιολογητικά εκκαθάρισης και πληρωμής ΧΕΠ 4.Μισθολογικά-εργασιακά 5. Αποζημίωση όλων των μορφών 6. Θεσμικά

Course Information

Tags:

Σεμινάριο Εκπαιδευτής

manager manager Author

Ολοκλήρωση Σεμιναρίου