ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Βασικά σημεία της διάλεξης:
– Ορισμός της «Αστικής Ανάπλασης»
– Παράμετροι που συμπεριλαμβάνονται στον αστικό σχεδιασμό: τοπογραφια,
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, ανθρωπογεωγραφία, κοινωνικές και οικονομικές
παράμετροι, κλιματολογικά στοιχεία, φύτευση κ.α.
– Σχέση σχεδιασμού και καθημερινής ζωής. Η βιωσιμότητα του αστικού σχεδιασμού
και οι σύγχρονες τακτικές του πράσινου σχεδιασμού.
Σχέση πόλης και πράσινου. Στοιχεία αστικού εξοπλισμού.
– Παραδείγματα αστικού σχεδιασμού (διεθνή παραδείγματα πολεοδομικών
μετασχηματισμών μέσα από project αστικού σχεδιασμού)
– Παραδείγματα ελληνικού αστικού σχεδιασμού (εστίαση σε αστικές παρεμβάσεις σε
κεντρικά σημεία ελληνικών πόλεων)
– Σύγχρονες προοπτικές και δυνατότητες του αστικού σχεδιασμού.

Course Information

Tags:

Σεμινάριο Εκπαιδευτής

nick.glezakos@gmail.com nick.glezakos@gmail.com Author
This course does not have any sections.