ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Ν.4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ IV άρθρα 345επ.)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Ν.4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ IV άρθρα 345επ.)

Course Information

Tags:

Σεμινάριο Εκπαιδευτής

nick.glezakos@gmail.com nick.glezakos@gmail.com Author
This course does not have any sections.