Εταιρεία

Η εταιρεία Επαγγελματική Γνώση (Ε.Γ.) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2011, με σκοπό την κάλυψη των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών στελεχών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις και φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Με πρωταρχικό γνώμονα την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης, η Ε.Γ. μέσω ενός ευρέως φάσματος προσφερόμενων σεμιναρίων, παρέχει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στους καταρτιζόμενούς της.

Η Ε.Γ. με αίσθημα υψηλής ευθύνης, συνεργάζεται με εισηγητές υψηλού κύρους που συνδυάζουν απαραιτήτως εξειδικευμένη ακαδημαϊκή παιδεία, διακεκριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία και αξιόλογη εκπαιδευτική εμπειρία π.χ. Νομικοί  Σύμβουλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ακαδημαϊκοί,  κ.α.

Μέλημά μας είναι η παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης έτσι ώστε οι μετέχοντες να έρθουν σε επαφή και γνωρίσουν όλες τις τρέχουσες εξελίξεις σε κανονιστικό, διαχειριστικό και εκτελεστικό επίπεδο που αφορούν άμεσα στην επιτυχημένη άσκηση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.

Η δραστηριότητα της εταιρεία μας εστιάζει στους εξής τομείς  :

  • Επιμόρφωση ενηλίκων
  • Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
  • Υπηρεσίες διεξαγωγής επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή