Ο ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΚ) ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Πέμπτη 24  & Παρασκευή 25 Mαϊου  2012

9:00- 15:00

ΑΘΗΝΑ–ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29  - 1ος ΟΡΟΦΟΣ

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : 

Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Χωροταξικού Δικαίου, τ. μέλος του ΝΣΚ.

 

Από το 1992 έχει ειδικευθεί στο περιβαλλοντικό και το πολεοδομικό δίκαιο, έχοντας D.E.A στο δίκαιο περιβάλλοντος και D.E.S.S. στο πολεοδομικό δίκαιο. Εργάστηκε από το 1999 ως μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Σταύρου Καλογιάννη από το 2004 έως και το 2009. Δίδαξε από το 2005 έως το 2010 ως εντεταλμένος διδασκαλίας (π.δ.407) στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ τα μαθήματα του Περιβαλλοντικού Δικαίου, του Δικαίου του Χωρικού Σχεδιασμού και του θεσμικού πλαισίου για τη Χωροταξία και την Πολεοδομία. Διδάσκει τακτικά στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης τα μαθήματα του πολεοδομικού δικαίου, του δικαίου του χωρικού σχεδιασμού και του δικαίου του περιβάλλοντος. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων και τέσσερα βιβλία, με θέμα τον πολεοδομικό και το χωροταξικό σχεδιασμό, ενώ το πιο πρόσφατο έργο του έχει τίτλο: «  Χωροταξικός Σχεδιασμός και  Βιώσιμη Ανάπτυξη», Νομική βιβλιοθήκη, 2009

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφωθεί το ανθρώπινο δυναμικό των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας, αλλά και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη δόμηση και την έκδοση οικοδομικών αδειών στην Εφαρμογή των νέου θεσμικού πλαισίου για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και ιδιαίτερα:

-           με το περιεχόμενο και τη λειτουργία του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) που αντικατέστησε τον ΓΟΚ του ’85, - - με το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με το νόμο 4030/2011,

-          με τον τρόπο οριοθέτησης οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων,

-          με τη νέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών που επιχειρήθηκε με το νόμο 4014/2011.

-           Επίσης, θα παρουσιαστούν και θα ερμηνευθούν διεξοδικά οι προβλέψεις και οι κατευθύνσεις των νέων  Ρυθμιστικών Σχεδίων του ν. 2508/1997 για τη «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη», καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διασυνδέονται τα νέα χωροταξικά σχέδια, όπως είναι το Ειδικό Χωροταξικό για την προώθηση των ΑΠΕ ή το νέο χωροταξικό για τον Τουρισμό, με τα νέα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και με τις νέες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας .

 

                                                                   ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ                                                            

1.Οι διατάξεις, οι ορισμοί και το περιεχόμενο του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ)

2.Ο νέος τρόπος έκδοσης Οικοδομικών  Αδειών, σύμφωνα με το ν. 4030/2011.

3.Οι νέοι νόμοι που αλλάζουν ριζικά τον πολεοδομικό σχεδιασμό στη χώρα μας.

4.Τα νέα Χωροταξικά Σχέδια για την προώθηση των ΑΠΕ, τις Ιχθυοκαλλιέργειες, τον Τουρισμό και την Βιομηχανία.

5.Το νέο Προεδρικό διάταγμα για τις χρήσεις γης.

6.Οι ειδικές κατηγορίες οικισμών και οι εντάξεις περιοχών σε σχέδιο πόλεως.

7.Τα σύγχρονα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια του ν. 2508/1997 και ο σχεδιασμός των πόλεων και των οικισμών άνω των 2.000 κατοίκων.

8.Οι βασικές αρχές, οι προτάσεις και οι στρατηγικές επιλογές των νέων Ρυθμιστικών Σχεδίων για όλες τις Μητροπολιτικές Περιοχές της χώρας.

9.Τα επίπεδα του σχεδιασμού του χώρου, η ιεράρχηση των πολεοδομικών και των χωροταξικών σχεδίων και η νομολογιακή τους αντιμετώπιση από το ΣτΕ.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

 

  • Μηχανικούς και Τεχνολόγους Τεχνικών Υπηρεσιών Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό ή στο Δημόσιο Τομέα.
  • Στελέχη Οικονομικών, νομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών στον Ιδιωτικό ή στο Δημόσιο Τομέα που απασχολούνται στη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των οικοδομικών εργασιών.
  • Στελέχη των πολεοδομιών των Δήμων. 
  • Προϊστάμενοι Τμημάτων και Διευθύνσεων που εμπλέκονται στη Διαχείριση των οικοδομικών εργασιών, αλλά και στη διαχείριση και τη λειτουργία αναπτυξιακών έργων  των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας που σχετίζονται με το χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Φοιτητές και Πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).
  • Δικηγόρους που θέλουν να ενημερωθούν και να εξειδικευτούν στο θεσμικό πλαίσιο για τη χωροταξία και την πολεοδομία, αλλά και τη σχετική με τον πολεοδομικό σχεδιασμό νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.